Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. • +36 59 503-085 • szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
Szent Pál Marista Általános Iskola a facebook-on


Az aradi vértanúkra emlékeztünk

„Gyásznapra emlékezzünk ma Emberek,
azokra, kik ott álltak a Magyar Golgotán,
szabadságért haltak, de lelkük fenn lebeg,
áldott vérüket adták ama gyászos bitófán.” Bakos Erika: Október 6.
 
Az 1848/49-es esztendő mérföldkő a magyar nép történetében. Boldogság, szenvedés, remény. 
1849. augusztus 13-án a magyar seregek nem bírtak a túlerővel és Világosnál letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott. Sok volt az áldozat, de jött a megtorlás napja.
A Habsburgok úgy akarták megbüntetni a magyar népet, hogy elrettentsék a birodalom többi népét a további forradalomtól. 1849. augusztus 25-én Haynau, az osztrák hóhér százával írta alá az ítéleteket.
Haynau már ekkor tudta, hogy az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost és a 13 lázadóvezért kivégezteti, akik hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, nemzeti függetlenségünkért.
A hadbíróság 1849. szeptember 26-án meghozta a döntést. Felségsértés címén 9 táborno-
kot kötél általi halálra, 4-et golyó általi halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását október 6-ára,
a bécsi forradalom évfordulójára tűzték ki. 
Október 6-a azóta is a magyar nemzet gyásznapja. A 13 tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal viselte el a halált. A szabadságharc bukása után a teljes terror jegyében a vértanúkról említést sem lehetett tenni. Illegálisan annál többet beszéltek róla. 
Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, rokonszenvet váltott ki Európa-, Amerika-szerte, amely a nemzet reményeit táplálta.
Ebben a tanévben is az osztályok emlékfalnál idézték fel az eseményeket és visszagondoltak azokra az emberekre, akik életüket adták a hazáért.
 
„Őszi napnak csendes fénye,                                                      
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet.
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.” Ady Endre: Október 6.   


Kapcsolódó galéria:
TÜV Certification

NAPTÁR

Mai Evangélium

2018. március 24. – Szombat (Jn 11,45-57)
Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak: „Mit tegyünk? Ez az embe
Sat, 24 Mar 2018 00:00:00 +0100

Időjárás

Youtube csatornánk

Széchenyi 2020

Iskolánkról

Iskolánk, a Szent Pál Marista Általános Iskola nemcsak nevében hordozza Jézus egyik leghívebb apostolát, hanem tevékenységével is a rászorulók segítését, s ezáltal a keresztényi élet legfontosabb törvényeinek megvalósulását tűzte ki céljául.
Elérhetőségek

Szent Pál Marista Általános Iskola
5300 Karcag, Zádor út 3.
Telefon: 06-59-503085
Mobil: 06-30-9014655
Email: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu