Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. • +36 59 503-085 • szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
Szent Pál Marista Általános Iskola a facebook-on


Iskolánk története

A karcagi római katolikus iskolát a 18. század vége felé alapították, az 1769-ben életre hívott egyházközség tissot t-race replica watches gyermekei részére. Működése a megalapítástól folyamatos volt. A lakosság számának ugrásszerű gyarapodása miatt 1913-ban új, Az oktatást a Salvator rend öt nővére kezdte meg 1930-ban.
1848-ban ezt az intézményt is államosították, miután Állami Általános Iskola, majd pedig Zádor Úti Általános Iskola néven működött. Az évek hosszú sora alatt a főépület bejárata felett a katolikus jelvények, és az iskola eredeti nevének felirata volt olvasható, mintegy jelezvén a katolikus iskola visszaállításának gondolatát, igényét.
2008 tavaszán felvetődött egy replica longines master watches keresztény iskola alapításának gondolata, amelyet a karcagi családok is támogattak, így a korábban is az egyházközség tulajdonában lévő épület 2009-ben visszakerült jogos tulajdonosához, és a Zádor úti Általános Iskola jogutódjaként az Egri Főegyházmegye megalapította a Szent Pál Katolikus Iskolát. A szellemiségében és fenntartójában megújult iskola a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend aktív közreműködésével kezdte meg tevékenységét. A nevelő-oktató munkában való egyévnyi sikeres együttműködést követően az újabb fenntartóváltás igénye jelentkezett a szerzetesrend részéről, melynek eredményeként 2010. szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye iskolánk fenntartói és tulajdonjogát átadta a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrendnek. A rendet a francia Szent Marcellin Champoagnat atya alapította 1817-ben.Napjainkban a világ több mint 76 országában végzik áldásos tevékenységüket. A szerzetes testvérek Mária példája alapján, Jézust követve végzik nevelő munkájukat, külön figyelmet fordítva azokra a gyermekekre, akiknek legnagyobb szüksége van rá.
2010.szeptember elsejétől intézményünkben a Szent Pál Marista Általános Iskolában testvérek és világiak közösen, megosztva végezzük munkánkat, a gyermekek körében.


TÜV Certification

NAPTÁR

Mai Evangélium

2018. április 23. – Hétfő (Jn 10,1-10)
Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután min
Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0200

Időjárás

Youtube csatornánk

Széchenyi 2020

Iskolánkról

Iskolánk, a Szent Pál Marista Általános Iskola nemcsak nevében hordozza Jézus egyik leghívebb apostolát, hanem tevékenységével is a rászorulók segítését, s ezáltal a keresztényi élet legfontosabb törvényeinek megvalósulását tűzte ki céljául.
Elérhetőségek

Szent Pál Marista Általános Iskola
5300 Karcag, Zádor út 3.
Telefon: 06-59-503085
Mobil: 06-30-9014655
Email: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu