Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. • +36 59 503-085 • szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
Szent Pál Marista Általános Iskola a facebook-on


Fenntartó

Iskolánk fenntartója a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend


Történelem
A rend alapítója egy francia pap, Champagnat Szent Marcellin volt (1789-1840). Olyan időben élt, amikor Európában nagy kulturális, politikai és gazdasági felfordulás volt, amelyet egyaránt jellemzett egyfajta társadalmi és egyházi válság. A zűrzavaros időszakban a vallási élet hanyatlott, a tömegek elidegenedtek az egyháztól és kiszorultak az oktatásból, ami közvetlenül érintette a keresztény családokat. Ilyen környezetben nevelkedett és tanult Champagnat.
Champagnat egyházi tevékenységét egy szegény falu, La Valla káplánjaként kezdte meg, ahol egy tizenhat éves fiú halála döbbentette rá, hogy sok fiatal még életében nem hallott Istenről. Ekkor tervezte egy új rend megalapítását.
Szemináriumi társaival Marcellin Champagnat  az új rendet 1817-ben alapította meg La Vallá-ban, melynek középpontjában hármas cél állt: a missziók, az oktatás és a katekizmus tanítása. A szerzeteseket Máriatestvéreknek, vagyis maristáknak nevezték. orologi da uomo
replica watches: 
 
Magyarország
Magyarországon az első marista iskola 1909-ben Orsován alakult meg, melyet a trianoni béke után Romániához csatoltak.
Budapesten Fiúotthon és Juvenátus működött 1923-1944-ig,a Champagnat-iskola 1930-1950-ig tevékenykedett, melyet 1950-ben államosítottak. A magyar testvéreket Franciaország fogadta be.
A rendszerváltozás után 1990-ben tértek vissza Magyarországra és megkapták a hivatalos működési engedélyt. A Mária Iskolatestvérek 40 év távollét után ismét megkezdték magyarországi tevékenységüket. A maristák rendfőnöke Magyarországra küldte a testvérek első csoportját, akik részt vettek a győri Apor Vilmos Iskolaközpont létrehozásában. Az ő szellemi-pedagógiai vezetésükkel nyílt meg az iskolaközpont 1993 őszén. Az iskolában való 15 éves jelenlét után a marista rend felhagyott az iskola vezetésével, új helyszínt keresett tevékenysége folytatásához, így talált rá Karcagon iskolánkra.
 
 
Misszió
A rend fő missziója a gyermekek és a fiatalok nevelése, különösképpen a legszegényebbeké, és azoké, aki körülményeikből adódóan hátrányt szenvednek. Az oktatásban ugyan olyan fontosnak tekintik a keresztény hitet, mint az általános ismereteket.
Számukra a nevelés nem korlátozódik kizárólag az iskolai oktatásra, éppen olyan fontossággal bír az iskola falain kívül végzett nevelés. Éppen ezért nem csak iskolákban dolgoznak, hanem számos testvér szervez délutáni és hétvégi foglalkozásokat, táborokat.
A tanítási módszerük különleges: az alapító szerint, ha egy gyermeket nevelni akarsz, kell, hogy szeressed. A pedagógia nem csupán szigorból és normákból áll, hanem sok-sok szeretetből. ezért nagyon fontos, hogy a rend által fenntartott iskolákban és misszióban valódi családi lelkület legyen. Replica Watches
 
A marista nevelési elvek
A marista szellemiség jellegzetességei: a Jelenlét, az Egyszerűség, az Alázatosság, a Szerénység, a Munka szeretete, a Családi szellem és Mária szeretete.
A Jelenlét a nevelési stílusra jellemző sajátosságok közül a leginkább pedagógiai vonás. A marista pedagógia lényegében a Jelenlét Pedagógiája.
Az Egyszerűség Azok a körülmények,amelyek között az egyszerűség a legnagyobb erővel megnyilvánul, a személyek közötti kapcsolatokban található. 
Az Alázatosság A fiatalok között kifejtett tevékenységük lényege.
A Szerénység Elutasítják a szélsőségeket, felismerik a nevelőközösségben betöltött helyüket és szerepüket.
A Családi szellem A családi szellem jegyében megosztják képességeiket, tehetségeiket egymással, örülnek egymás sikereinek, együtt éreznek a kudarcokban.
A Munka szeretete A közösen végzett munka testvériséget teremt, létrehozza a közösséget, felkelti a csoportban végzett munka ízét, és a többi fiatallal való kapcsolat révén alakítja a személyiséget.
Mária, mint példakép Nevük Máriáé=marista. Champagnat atya szerint nem csak a nevét kell átvenni, hanem létezési és cselekvési módjának egészét is. Mária erényeinek utánzása lehetővé teszi, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézushoz.TÜV Certification

NAPTÁR

Mai Evangélium

2021. május 7. – Péntek (Jn 15,12-17)
Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert
Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200

Időjárás

Youtube csatornánk

Széchenyi 2020

Iskolánkról

Iskolánk, a Szent Pál Marista Általános Iskola nemcsak nevében hordozza Jézus egyik leghívebb apostolát, hanem tevékenységével is a rászorulók segítését, s ezáltal a keresztényi élet legfontosabb törvényeinek megvalósulását tűzte ki céljául.
Elérhetőségek

Szent Pál Marista Általános Iskola
5300 Karcag, Zádor út 3.
Telefon: 06-59-503085
Mobil: 06-30-9014655
Email: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
Széchényi 2020