EFOP 3.1.5

EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

fenntartási időszak

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 2. – 2020. szeptember 30.
A megvalósítás költsége: 12 900 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

 A korai iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia kulcsindikátora. Hazánk vállalása, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti az arányt. A stratégia célkitűzéseihez illeszkedve a kiemelt projekt célja: ágazati, helyi közösségi együttműködések kialakítása által olyan komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása a bevont köznevelési intézményekben, amelyek által csökken az ott tanulók lemorzsolódási kockázata, hozzásegítik a tanulókat végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez, továbbá az Oktatási Hivatal által működtetett területi és helyi szintű pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során:

  • A bevont köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú oktatási-nevelési intézmények) komplex támogató fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.
  • A bevont intézményekben a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása, iskolai és későbbi munkaerőpiaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása.
  • A köznevelési intézmények hálózatosodásának elősegítése.
  • Az Oktatási Hivatal által működtetett területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése, a befogadó oktatási célú fejlesztés érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének elősegítése.

A projekt beavatkozásai a konvergencia régiókra irányulnak, és a 2020-ban elérendő tagállami vállalás által figyelembe vehető korcsoportnak (18-24 év) a jelenleg megfelelő életkori csoportját célozzák.

A projekt eredményeként:

  • 450 köznevelési intézményben komplex és differenciált alapú intézményfejlesztés révén javul a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés;
  • a köznevelési intézmények egymástól való tanulása, a köznevelési intézmények partneri kapcsolatai megerősödnek és fejlesztésre kerülnek, jó gyakorlatok adaptálhatóvá válnak;
  • a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókhoz kapcsolódó pedagógiai szolgáltatás kínálat fejlődik,
  • az Oktatási Hivatal területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltatásai és módszertani kínálata bővül;
  • a befogadó nevelés-és oktatásszervezés megteremtéséhez kapcsolódó intézkedések a hozzá kapcsolódó eljárások, képzések modellezhetővé válnak.

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315

Weboldalunkon sütiket használunk!

A szentpalkarcag.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk.